Wydawca treści Wydawca treści

Ustronie

Rezerwat leśny położony około 6 km od Czerska, przy drodze publicznej Kurcze - Ustronie. Ochroną objęto fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem buka, dębu, sosny,, brzozy, grabu i brekinii. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie objętego ochroną fragmentu drzewostanów dla celów naukowych. Teren rezerwatu i jego otoczenie jest urozmaicony pod względem fizjograficznym i geomorfologicznym. Stanowi swego rodzaju 'wyspę żyzności ' wśród otaczającego sandru Brdy.  Rezerwat posiada plan ochrony, opracowany na lata 1989 - 1998.

 

           

Dojazd do rezerwatu możliwy jest wszystkimi środkami lokomocji. Jednak ze względu na brak miejsca do zaparkowania pojazdu samochodowego występuje konieczność pozostawienia go we wsi Dąbki lub Kurcze (ok. 1 km od rezerwatu) i dotarcia do obiektu piechotą. Po terenie rezerwatu można poruszać się bez ograniczeń.