Wydawca treści Wydawca treści

Kalendarium wydarzeń od 1993 roku

14.12.1992 r. – Powołanie pełnomocnika do tworzenia Nadleśnictwa Woziwoda. Funkcję tę powierzono Zbigniewowi Grugelowi, dotychczasowemu zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola.

f

 

31.12.1992 r. – Utworzenie Nadleśnictwa Woziwoda. Nadleśnictwo o pow. 14 627 ha zostało powołane Zarządzeniem nr 64 Ministra Ochrony Środowiska.


 

19.03.1993 r. – Pierwsze zebranie całej załogi Nadleśnictwa Woziwoda. Podczas spotkania założono kasę zapomogowo-pożyczkową, uchwalono regulamin funduszu socjalnego i mieszkaniowego oraz utworzono Związek Leśników Polskich.

  
 

18.12.1993 r. – Oddanie do użytku nowej siedziby Nadleśnictwa Woziwoda.

  
 

25.04.1994 r. – Zabiegi ratujące drzewostany sosnowe. Zwalczanie barczatki sosnówki prowadzono na łącznej powierzchni 919,30 ha.

  
 

15.12.1994 r. – Podpisanie umowy o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi.

  

   

   
 

1.01.1995 r. – Włączenie Nadleśnictwa Woziwoda do Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie". Nadleśnictwo stało się częścią jednego z dziewiętnastu istniejących obecnie leśnych kompleksów promocyjnych, utworzonych Zarządzeniem Nr 30 Dyrektora Generalnego LP.

            
 

2–3.06.1995 r. – Centralne obchody Dni Lasu. Nieprzypadkowo wybrano Tucholę, bowiem 70-lecie Lasów Państwowych zbiegło się z 30-leciem Szkoły Leśnej w Tucholi. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: minister MOŚZNiL – Stanisław Żelichowski, podsekretarz stanu w MOŚZNiL – Andrzej Szujecki, dyrektor generalny LP – Janusz Dawidziuk, dyrektor RDLP w Toruniu – Wojciech Wieciński. Uroczystości zakończono wieczornym spotkaniem leśników z całej Polski. W Zielonce, przy ogniskach nad Brdą, zgromadziło się 670 osób.

  

   

   

   

  

   
 

11.07.1995 r. – Wizytacja prof. Andrzeja Szujeckiego – podsekretarza stanu w MOŚZNiL. Podsekretarz Stanu wizytował nadleśnictwo pod kątem realizacji Zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego LP. W kronice nadleśnictwa zamieścił wpis: „Gratulując Panu Nadleśniczemu i Jego Współpracownikom osiągniętych już po reaktywacji Nadleśnictwa Woziwoda sukcesów, życzę by uzyskane doświadczenia, inicjatywy i umiejętności zostały wykorzystane w skali Lasów Państwowych".

  

   

  

26.07.1995 r. - Wizyta Premiera RP Józefa Oleksego w Nadleśnictwie Woziwoda. Wizyta została zakończona wpisem do kroniki nadleśnictwa o treści: "" Całemu Nadleśnictwu ze Zb. Grugelem na czele - życzę utrzymania dobrego poziomu działalności - widocznego dziś gołym okiem. Wszystkim pracownikom dobrego samopoczucia i zadowolenia z efektów pracy. Józef Oleksy Premier RP"

 

  

28.08.1995 r., godz. 9.00 – Audycja „Lato z Radiem" w Woziwodzie. Redaktor Andrzej Zalewski wraz z ekipą cały dzień spędził na polu harcerskim w Zielonce. Sygnały łowieckie na rogu myśliwskim odegrał Andrzej Niedźwiedź. W audycji radiowej wypowiedzi udzielili pracownicy nadleśnictwa: Zbigniew Grugel, Leszek Szymański, Krystyna Nyske, Stefan Kończal i Józef Szmajda.

  

   

   

 
 

19.09.1995 r. – Inauguracyjne posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej LKP „Bory Tucholskie". Spotkanie prowadził zastępca dyrektora generalnego LP – Zygmunt Rozwałka, towarzyszył mu dyrektor RDLP w Toruniu – Wojciech Wieciński. Tego dnia otwarto ścieżkę przyrodniczoleśną w Woziwodzie

  

   
 

13–16.06.1996 r. – VII Ogólnopolski Rajd Leśników „Bory Tucholskie". Trasy rajdu były wyznaczone w trzech nadleśnictwach: Rytel, Tuchola i Woziwoda. Zakończenie i podsumowanie rajdu miało miejsce na polu biwakowym w Woziwodzie.

  

   

  

13.07.1996 r. - Pokonkursowa wystawa malarstwa i rzeźby leśników. Została zorganizowana w ramach podsumowania 1 Ogólnopolskiego konkursu plastycznego leśników. I nagrodę zdobyła rzeźba Włodzimierza Frąckowskiego z Nadleśnictwa Niedźwiady. Mariusz Maliszewski - podleśniczy z Nadleśnictwa Woziwoda otrzymał nagrodę za zajęcie II miejsca.

  

  

  

 

2.09.1996 r. – Otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie. Uroczystego otwarcia dokonał minister Stanisław Żelichowski w towarzystwie dyrektora Departamentu Leśnictwa w MOŚZNiL – Andrzeja Nowakowskiego, wicedyrektora Departamentu Leśnictwa w MOŚZNiL – Henryka Gierełło, zastępcy Dyrektora Generalnego LP – Waldemara Sieradzkiego i dyrektora regionalnego LP – Wojciecha Wiecińskiego.

  

   

   

 

1-3.11.1996 r. - Wizyta Wicepremiera Grzegorza Kołodko w Nadleśnictwie Woziwoda. Podczas zwiedzania Ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej wicepremier dokonał wpisu do kroniki nadleśnictwa: "Z wielkim uznaniem dla leśników, którzy tak skutecznie troszcząc się o nasze lasy dbają o piękno polskiej przyrody. G. Kołodko"

 

 

7.03.1997 r. – Narada podsumowująca kontrolę kompleksową nadleśnictwa. Nadleśnictwo uzyskało ocenę bardzo dobrą.

 

 

 

14.04.1997 r. - W nadleśnictwie miała miejsce Wizytacja Kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Piotra Krupy. Na zakończenie biskup wpisał do kroniki: "Z uznaniem dla pięknych osiągnięć i życzeniami błogosławieństwa Bożego. bp Piotr Krupa"

  

 

31.12.1997 r. – Zakończenie budowy Zielonej Szkoły. Ten nowoczesny obiekt edukacyjny powstał przy znacznym wsparciu finansowym ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10.12.2002 r. – Narada podsumowująca kontrolę kompleksową. Nadleśnictwo uzyskało ocenę dobrą.

  

 
 

30.05.2004 r. – Zabiegi ratujące drzewostany sosnowe. Zwalczanie brudnicy mniszki prowadzono na łącznej powierzchni 609,20 ha.

  

 


 

7.06.2006 r. – Zabiegi ratujące drzewostany sosnowe. Zwalczanie brudnicy mniszki przeprowadzono na łącznej powierzchni 517,93 ha.

 
 

9.06.2006 r. - Przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legbądzie dokonano uroczystego posadzenia Dębu Jana Pawła II. Sadzonkę wychodowano z żołędzi pochodzących z najstarszego dębu w Polsce o imieniu "Chrobry", poświęconych przez Papieża Polakapodczas pielgrzymki leśników do Watykanu w kwietniu 2004 r.

  

  

 

3.12.2007 r. – Posiedzenie Rady Społeczno-Naukowej LKP „Bory Tucholskie". Tematem była analiza głównych założeń tworzonego Planu Urządzania Lasu, Programu Ochrony Przyrody oraz Programu Edukacji Leśnej Społeczeństwa na lata 2008–2017.
 

  

   

 

13.02.2008 r. – Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Woziwoda na lata 2008–2017. Nowy plan, według którego etat użytków rębnych i przedrębnych wynosi 542 641 m3 grubizny netto, zatwierdził minister środowiska.

  

     

 

20.02.2009 r. – Narada podsumowująca kontrolę kompleksową. Nadleśnictwo uzyskało ocenę bardzo dobrą.
 

27–29.05.2010 r. – XXII Ogólnopolski Rajd Leśnika. Na terenie nadleśnictwa gościło 200 uczestników rajdu oraz Rada Krajowa Związku Leśników Polskich z przewodniczącym – Jerzym Przybylskim.

 

  

 

18.09.2010 r. - Pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda wzięli udział w Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę

 

 

8.10.2010 r. - Nadleśnictwo Woziwoda zorganizowało spotkanie z emerytami niegdyś pracującymi w tej jednostce. W spotkaniu wzięli udział także obecni pracownicy nadleśnictwa. W trakcie spotkania występował Jerzy Warczak oraz zespół ludowy "Młodzi Borowiacy"

  

   

 

   

 

3.11.2010 r. - Odsłonięcie figury św. Huberta na ścieżce edukacyjnej w Woziwodzie.

   

 

 

24.11.2010 r. - Zakończenie prac w ramach modernizacji pola biwakowego w Woziwodzie. Modernizacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Bory Tucholskie - W labiryntach natury.

  

   

    

   

   

  

16.11.2011 - Nadleśnictwo Woziwoda zostało zwycięzcą plebiscytu „Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza". Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii „Usługa" za prowadzoną działalność z zakresu edukacji leśnej. Konkurowaliśmy z 23 firmami., m.in z: Uzdrowiskiem Ciechocinek, Solankami w Inowrocławiu, Sanatorium „Julianówka" z Ciechocinka,  Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A oraz Prywatną Kliniką Rehabilitacyjną Krojanty. Organizatorem konkursu były Media Regionalne - wydawca Gazety Pomorskiej. Przyznano nam również prawo do posługiwania się znakiem jakości Gazety Pomorskiej „ Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza". Patronat nad tym wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, Business Centre Club,  Fundacja „Teraz Polska" oraz Radio Gra.

 

1.06.2012 - w ramach Dni Otwartych Nadleśnictwa Woziwoda pracownicy zorganizowali Dzień Dziecka. Przybyło do nas około 160 dzieci, głównie uczniów lokalnych szkół podstawowych z Tucholi i Legbąda. W zabawach uczestniczyły również dzieci, które przebywały w Zielonej Szkole na kilkudniowych zajęciach edukacyjnych. Przygotowaliśmy wiele  konkursów, które  były urozmaicone pomysłowymi występami profesjonalnych clownów.

 

15.09.2012 - na polu namiotowym w Woziwodzie odbył się po raz pierwszy "Dzień Bartnika w Nadleśnictwie Woziwoda"- piknik rodzinny podczas którego promowaliśmy kulturę borowiacką oraz bartnictwo wpisane w historię naszego regionu. W realizacji zamierzeń pomagały nam koła gospodyń wiejskich, artyści ludowi oraz pszczelarze. Propagowaliśmy również działalność leśników na własnym stoisku promocyjnym. Podczas pikniku dokonano wyboru „Bartnika Roku 2012". Został nim Andrzej Brunka, który był wykonawcą barci, znajdujących w sąsiedztwie pola biwakowego. Przygotował prelekcję na temat miodu i produktów pszczelarskich oraz zorganizował pokaz wybierania miodu i degustację tego produktu. W tym dniu odwiedziło nas około 500 osób.

 

14.12.2012- Starostwo Powiatowe w Tucholi przekazało nam obiekty turystyczne wykonane w ramach programu „Borowiackie szlaki". Na terenie leśnictw Woziwoda, Legbąd oraz Zielonka wybudowano łącznie 6 miejsc postojowych dla pojazdów. Zostały one wyposażone we wiaty ze stołami i ławkami, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Zadanie to było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego w Tucholi.