Asset Publisher Asset Publisher

Dolina Rzeki Brdy

Rozpoczyna się i rozciąga pasem wzdłuż koryta Brdy na południowy wschód od siedziby nadleśnictwa. Jest to rezerwat częściowy, o charakterze krajobrazowym, niezwykle urozmaicony pod względem rzeźby terenu oraz zróżnicowany pod względem siedliskowym oraz fitocenotycznym. Na obszarze rezerwatu znajdują się liczne pomniki przyrody oraz stanowiska roślin chronionych.

 

 

                                

 

        

Po rezerwacie poruszać się można bez ograniczeń piechotą oraz rowerem po licznych ścieżkach i leśnych drogach oraz liniach oddziałowych, w granicach od siedziby nadleśnictwa do Małej Elektrowni Wodnej. Osoby przybywające samochodem lub autokarem pozostawiają pojazdy na parkingu w Woziwodzie.