Program, tematyka zajęć

Występujemy do Państwa z propozycją udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda z myślą głównie o dzieciach i młodzieży szkolnej.