Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Powstał na mocy Rozporządzenia nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z 14 czerwca 1991r., które zmieniło obecnie obowiązujące Rozporządzenie nr 201/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów chronionego krajobrazu.

Całkowita powierzchnia Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 26487 ha, z czego największa powierzchnię zajmują lasy - 17487 ha, tj. 66%. W jego obszar wchodzą tereny północno-wschodniej części Nadleśnictwa Woziwoda, łącznie 1864, 48 ha. Jest on pomostem miedzy Tucholskim i Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.