Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Woziwoda w LKP "Bory Tucholskie"

Nadleśnictwo Woziwoda leży na północno - zachodnim skraju Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" i najbardziej, spośród tworzących go nadleśnictw, "wewnątrz" Borów Tucholskich.

W całości leży także na obszarze etnograficznym Borów Tucholskich (wg. Sychty), zamieszkałym przez grupę etniczną Borowiaków. Teren nadleśnictwa, pod względem fizjograficznym, bardzo dobrze charakteryzuje Bory Tucholskie jako jednostkę geograficzną i przyrodniczą. Także gęstość zaludnienia, rozmieszczenie i wielkość osad ludzkich oraz wsi, a także sieć dróg są porównywalne z całymi centralnymi Borami.

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie" powołany został do życia 1 stycznia 1995 roku. Jest jednym z dwudziestu pięciu tego typu obszarów wyznaczonych w polskich lasach. W jego skład wchodzi 5 nadleśnictw, położonych w południowej części Borów Tucholskich: Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda. Powierzchnia tego kompleksu przekracza 84 tys. ha. Połozony jest w wielkopolsko-pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej.


Od chwili utworzenia LKP, Nadleśnictwu Woziwoda przypisano pełnienie roli centrum edukacyjnego. Z tego względu tutaj właśnie nastąpiła rozbudowa infrastruktury służącej temu celowi, co zaowocowało powstaniem: "Ośrodka Edukacji Przyrodniczo -Leśnej", "Zielonej Szkoły", ścieżki dydaktycznej, "Stodoły" wystawowo - konferencyjnej", "Bramy" - punktu informacyjnego oraz powierzchni dydaktycznych w terenie.