Asset Publisher Asset Publisher

Bagno Grzybna

Rezerwat o powierzchni 6,26 ha obejmujący ochroną torfowisko wysokie, które powstało w zagłębieniu wytopiskowym. Wokół torfowiska znajdują się rozległe obszary suchych siedlisk borowych charakterystycznych dla obszaru Borów Tucholskich.  

Położony w pobliżu drogi Biała-Okoniny (udostępniona do ruchu, gruntowa), lecz brak parkingu uniemożliwia dotarcie w jego pobliże samochodem.