Asset Publisher Asset Publisher

Komisja Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy w Nadleśnictwie Woziwoda

W dniu 27.06.2017 r. w leśnictwie Różanek odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczył również prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Bogusław Chłąd, sekretarz ORŁ  Aleksandra Szulc oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Mariusz Brunka. Funkcję gospodarza pełnił leśniczy Zenon Dejnowski, jednoczenie będący członkiem komisji.

Po naradzie dotyczącej tematów łowieckich, w tym szczególnie działalności, realizacji planów Komisji Kultury, goście udali się bryczkami, by zwiedzić okolice leśniczówki. Najpierw dotarliśmy do naszej wieży obserwacyjnej, gdzie nadleśniczy omówił system działania zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Lasów Państwowych, w tym stopnie zagrożenia pożarowego w lasach i metody zapobiegania pożarom.

Kolejnym etapem była przejażdżka przez drzewostan nasienny wyłączony (WDN), gdzie zapoznaliśmy obecnych z podstawami selekcji i nasiennictwa.  Mogliśmy się pochwalić jednym z najlepszych jakościowo drzewostanów w RDLP Toruń. Pokazaliśmy drzewa mateczne, tłumaczyliśmy cel i potrzebę prowadzenia takiej gospodarki. Na koniec odwiedziliśmy szkółkę leśną w Różanku. Tam zapoznaliśmy naszych gości z prowadzoną w nadleśnictwie gospodarką szkółkarską.

Odwiedzająca nas grupa to myśliwi, nie leśnicy, więc przekazane im informacje o pracy leśników zostały z chęcią wysłuchane, i jak słyszeliśmy w słowach podziękowania- w sposób istotny podniosły zakres ich wiedzy o pracy w lesie.