Asset Publisher Asset Publisher

Młodzież Technikum Leśnego w Tucholi zdobywa kolejne umiejętności zawodowe

Od ponad dwóch tygodni na terenie Nadleśnictwa Woziwoda trwa kurs ścinki drzew, organizowany w ramach praktyk dla uczniów Technikum Leśnego w Tucholi. Młodzież zdobywa nową wiedzę i umiejętności przydatne leśnikowi w pracy. Pomocą merytoryczną od wielu lat służą uczestnikom instruktorzy- pracownicy nadleśnictwa.

31 października praktykę zakończyła jedna grupa, 4 listopada rozpoczęła kolejna. Przez najbliższe dwa tygodnie na powierzchni w Leśnictwie Zielonka odbędzie się nauka bezpiecznej ścinki. Przyszli leśnicy dowiedzą się jak należy manipulować drewno oraz jak dokonać pomiaru drzew stojących, czyli podstawowych informacji o wykonaniu tzw. szacunku brakarskiego. Przystąpią również do prac związanych z odbiórką drewna, polegających na pomiarze i określeniu jego jakości.

Osoby, które dobrze opanują wymagane umiejętności, po zdaniu egzaminu uzyskają  dodatkowo uprawnienia drwala–operatora pilarki spalinowej. Kwalifikacje te umożliwiają po ukończeniu szkoły podjęcie pracy na stanowisku pilarza.

Leśnicy na co dzień, wykonując obowiązki służbowe, muszą wykazywać się wiedzą w zakresie bezpiecznej, prawidłowej ścinki i obsługi pilarki, gdyż sprawują nadzór nad pracami zleconymi firmom zewnętrznym świadczącym usługi dla leśnictwa, tzw. zakładom usług leśych (ZUL.-om).