Asset Publisher Asset Publisher

Ustronie

Rezerwat leśny położony około 6 km od Czerska, przy drodze publicznej Kurcze - Ustronie. Ochroną objęto fragment lasu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem buka, dębu, sosny,, brzozy, grabu i brekinii. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie objętego ochroną fragmentu drzewostanów dla celów naukowych. Teren rezerwatu i jego otoczenie jest urozmaicony pod względem fizjograficznym i geomorfologicznym. Stanowi swego rodzaju 'wyspę żyzności ' wśród otaczającego sandru Brdy.

 

           

Dojazd do rezerwatu możliwy jest wszystkimi środkami lokomocji. Jednak ze względu na brak miejsca do zaparkowania pojazdu samochodowego występuje konieczność pozostawienia go we wsi Dąbki lub Kurcze (ok. 1 km od rezerwatu) i dotarcia do obiektu piechotą. Po terenie rezerwatu można poruszać się bez ograniczeń.