Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Woziwoda od momentu powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" realizuje zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną. W tym celu powstała infrastruktura edukacyjna, służąca do dziś społeczeństwu.

Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda tworzą kompleks edukacyjny o bardzo szerokich możliwościach wykorzystania. Baza edukacyjna zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przez cały rok. Tworzą ją: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (OEPL), Zielona Szkoła (ZS), Stodoła wystawowo- konferencyjna oraz ścieżka edukacyjna wraz z zielonymi klasami. Na potrzeby urozmaicenia oferty edukacyjnej i turystycznej w 2011 r. powstał Zielony Punkt Kontrolny.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Obiekt o ciekawej architekturze, położony na skarpie doliny Brdy, tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Centralną część obiektu zajmuje dwupoziomowa sala o  architekturze wnętrza z dominującą, drewnianą konstrukcją oraz ekspozycjami .

 

 

W ośrodku znajdują się stałe eksponaty tematycznie związane z lasem i gospodarką leśną: ptaki, zwierzyna, użytkowanie lasu, łowiectwo, kącik historyczny a także kącik projekcyjny dla około 30 os, gdzie można skorzystać ze sprzętu multimedialnego. Na piętrze przygotowano miejsce do przeprowadzenia zajęć .

W ośrodku znajduje się również sala służąca do zajęć dla grupy 10-20 osobowej  wyposażona w sprzęt projekcyjny oraz zaplecze pozwalające na przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć ośrodek wyposażony jest w pomoce dydaktyczne: książki, filmy, czasopisma, publikacje, zestawy plansz i tablic, gier edukacyjnych oraz rożne eksponaty.

Przeprowadzenie zajęć w OEPL wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. edukacji.

W czasie, gdy nie ma zajęć edukacyjnych dla wcześniej umówionych grup, obiekt można zwiedzać, zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem.

Czas otwarcia OEPL: w dni pracy nadleśnictwa, w godz.7.00 - 15.00.

 

Zielona Szkoła

 

Obiekt Zielonej Szkoły w Woziwodzie powstała w 1998 roku. Usytuowany jest nad brzegiem Brdy, na starej bindudze, obecnie zagospodarowanej jako pole namiotowe. Prowadzona jest w nim działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Prowadzącymi zajęcia są zarówno pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda jak i nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na kilkudniowy pobyt. Obiekt służy do organizacji zajęć kilkudniowych. 

 

  

Pełni rolę schroniska wewnątrz którego znajduje się:

  • sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu,
  •  cztery sale noclegowe (6,6,13,14 os.) oraz 2 pokoje 3 -osobowe, łącznie 45 miejsca noclegowe,
  • sanitariaty
  • pomieszczenie kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowanie posiłków

W sezonie turystycznym Zielona Szkoła jest nieudostępniana jako schronisko turystyczne, w terminach, które nie kolidują z prowadzoną tam działalnością edukacyjną. Istnieje również możliwość zamówienia wyżywienia na czas pobytu. Na życzenie grupy organizujemy ogniska integracyjne.

 

Stodoła wystawowo- konferencyjna

 

Obiekt o charakterze letnim (nie ogrzewany), usytuowany jest w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Istnieje możliwość zainstalowania w nim nagłośnienia i podłączenia sprzętu komputerowego. Przestronne wnętrze oraz wyposażenie w ławo-stoły pozwala na organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów dla kilkudziesięciu (do 100) osób. Jest to również dobre miejsce do przygotowania wystaw malarskich, fotograficznych itp.

 

 

Ścieżka edukacyjna

 

Pętla mająca swój początek przy siedzibie nadleśnictwa, o długości ok. 4,5 km, z możliwością zastosowania skrótów. Składa się z 13 przystanków tematycznych, z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska leśnego. Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki i zadaszenia, a jej część, od Woziwody do leśniczówki (ok. 1,0 km), jest utwardzona, aby ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Przygotowana przez nas ciężka ukazuje część działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Wiedzie przez jeden z największych i najciekawszych rezerwatów przyrody w borach Tucholskich - Dolina Rzeki Brdy.

    

Brama informacyjna

Są to cztery tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej, na dziedziniec nadleśnictwa: "Mapa Nadleśnictwa Woziwoda" (krótki opis walorów przyrodniczych, ogólne dane o nadleśnictwie), "Plan sytuacyjny miejscowości Woziwoda", "Zwierzęta Borów Tucholskich - ssaki", "Zwierzęta Borów Tucholskich - ptaki". Z treścią tablic zapoznać się można korzystając z parkingu przy nadleśnictwie.

Przy OEPL pod pomnikowym dębem oraz w ciekawych miejscach na ścieżce zgrupowano ławki w półkola, tworząc w ten sposób miejsca gdzie grupy osób mogą usiąść, by wysłuchać nauczyciela lub przewodnika albo odbyć ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Miejsca te nazywamy "zielonymi klasami"

Obok Zielonej Szkoły ma swój początek i koniec ścieżka sportowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych.


Zielony Punkt Kontrolny

Zapraszamy Państwa do korzystania ze zrealizowanego w naszym nadleśnictwie projektu Zielony Punkt Kontrolny. Na obszarze ok. 6 km2 rozlokowane zostały stałe punkty kontrolne (PK), którymi są słupki drewniane o charakterystycznym wyglądzie (patrz zdjęcie) oznaczone logo Lasów Państwowych oraz plakietką z symbolem orienteeringu (biało-czerwony kwadracik), na którym napisano nr PK. Do każdego słupka przymocowany jest perforator (kasownik), za pomocą którego potwierdzić można swój pobyt na punkcie. Należy w tym celu "skasować" kratkę z karty kontrolnej (startowej), zamieszczonej na obrzeżu mapy, o numerze odpowiadającym odnalezionemu PK. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że na karcie kontrolnej i na mapie mamy numery od 1 po kolei w górę, oznaczające kolejność zaliczania PK. Tym numerom przyporządkowane są nr poszczególnych PK (zawsze dwucyfrowe), o czym informację znajdziemy w tabelce z piktogramowym opisem PK. Będąc na punkcie kontrolnym należy uważnie sprawdzić, czy dotarliśmy do tego, którego zgodnie z mapą mieliśmy odszukać.
Zamieszczamy w tej chwili trzy mapki, z trasami o różnej długości: krótka , średnia i długa. Aby zapewnić atrakcyjność zabawy mapki te będą co jakiś czas zmieniane. Zamierzamy także opracować i wdrożyć konkursy z wykorzystaniem stałych punktów kontrolnych, o czym informować będziemy na bieżąco na podstronie Zielonego Punktu Kontrolnego. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną, w której znajdziecie Państwo podstawową wiedzę na temat poruszania się w terenie na orientację oraz z informacjami zamieszczonymi na tablicach na starcie do ZPK lub przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej.