Asset Publisher Asset Publisher

Jezioro Zdręczno

Położony około 5 km na północny zachód od Woziwody, od południowego wschodu jego otulina przylega do otuliny rezerwatu "Jeziorka Kozie". Jest rezerwatem wodno - torfowiskowym, powstałym dla zachowania jeziora o charakterze eutroficznym. Jezioro jest krańcowym ogniwem długiej rynny odpływowej wypełnionej ciągiem jezior, do których należą jeziora: Sztuczne, Grzybiec, Biała, Bieliniec, Ośna, Tuczno. Otulinę rezerwatu od strony zachodniej stanowi piękny starodrzew sosnowy.

 

 

Jezioro najlepiej odwiedzać przy okazji oglądania J.Kozich. Od północnego zachodu otulina rezerwatu przylega do drogi gminnej Klocek - Zapędowo. Jest dostępny do prowadzenia obserwacji tylko z niektórych miejsc na brzegach jeziora.