Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu-aktualizacja

W leśnictwach Wilcze Doły, Zielony Dół oraz Różanek został zniesiony zakaz wstępu do lasu.

W nocy z 11 na 12 sierpnia przez Polskę przeszła nawałnica powodując ogromne straty w drzewostanach kilkunastu nadleśnictw. Zniszczeniu uległy również lasy w naszym regionie m.in. będące w zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda oraz naszych sąsiadów- nadleśnictw: Rytel Czersk, oraz Tuchola. Podobna sytuacja miała miejsce 5 lat temu w Nadleśnictwie Trzebciny, gdzie huragan pozostawił po sobie połamane i wywrócone drzewa na powierzchni 500 ha, jednak tak dotkliwego w skutkach żywiołu nie pamiętają najstarsi mieszkańcy regionu.

Powstałe straty są bardzo rozległe, a w samym Nadleśnictwie Woziwoda uszkodzenia drzewostanów (powierzchniowe  i pojedyncze) stwierdzono na około 3 tys. ha lasu, co stanowi 20 % powierzchni nadleśnictwa. Całkowitemu zniszczeniu uległo ponad 800 ha lasu. Powierzchnia ta wymaga pełnego odnowienia w najbliższych latach. Najbardziej ucierpiały leśnictwa : Komorza, Woziwoda, Zielonka, Biała, Legbąd, Dąbki oraz Lipce, w których wiatr uszkodził prawie 400 tys. m3 drzew.

Nie sposób pominąć kwestię destrukcyjnego oddziaływania tego żywiołu w stosunku do najcenniejszych składników przyrody naszych lasów. Klęska dotknęła w stopniu znacznym 2 rezerwaty przyrody: Dolina Rzeki Brdy oraz Cisy nad Czerską Strugą oraz drzewostany nasienne, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, miejsca bytowania zwierząt. Do tego należy doliczyć straty w infrastrukturze turystycznej i edukacyjnej- wiatach, tablicach, ogrodzeniach oraz innych elementach wyposażenia miejsc postojowych, ścieżki edukacyjnej i sportowej.

Z uwagi na trudną sytuację cały teren nadleśnictwa został objęty zakazem wstępu do lasu, a nadleśnictwo przez ponad tydzień zmuszone było do funkcjonowania bez prądu i wody. Załoga nadleśnictwa bezzwłocznie przystąpiła do czynności mających na celu przeciwdziałanie skutkom żywiołu. Ponad 20 osób zaangażowanych było w różnego rodzaje prace, m.in. pełnienie dyżurów, udblokowywanie dróg dojazdowych, uprzątanie powierzchni pod liniami energetycznymi, ułatwiając dostęp innym służbom. Z pomocą pracowników Nadleśnictwa Woziwoda oraz 6-ciu zakladów usług lesnych dotąd udrożniono 73 km dróg oraz ułatwiono naprawę 15,5 km linii energetycznych. Jednym z ważniejszych wykonanych zadań było odsłonięcie linii przesyłowych wysokiego napięcia. Umożliwiło to naprawę linii energetycznej i wcześniejszą dostawę prądu do miasta Tuchola ze strony Czerska. Tuchola dotąd otrzymywała energię z Chojnic. Rozmiar zniszczeń na tej linii spowodował, że dostawa z tego kierunku była niemożliwa.

Obecnie prace nad odblokowaniem dróg publicznych oraz dojazdowych do leśniczówek dobiegły końca. Trwa ścinka złomów i wywrotów wzdłuż dróg, zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Wkrótce leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych przystąpią do porządkowania powierzchni wokół obiektów turystycznych i ścieżek edukacyjnych oraz terenów leśnych.

Ze względów bezpieczeństwa należy jednak pamiętać o obowiązywaniu zakazu wstępu do lasu. Zakaz ten obowiązuje na całym terenie Nadleśnictwa Woziwoda z wyjątkiem 3 leśnictw: Wilcze Doły, Zielony Dół oraz Różanek.

 

Poniżej publikujemy mapę terenu Nadlesnictwa Woziwoda objętego zakazem wstępu (kolor czerwony)

 

resources-to-get