Asset Publisher Asset Publisher

Uczymy się pomóc innym...

Pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniach 4-5 października br. w Zielonej Szkole  odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzone przez bydgoskich ratowników. W zajęciach odbywających się  w formie warsztatowej wzięła udział załoga nadleśnictwa.

W trakcie wspólnie spędzonego czasu przypominaliśmy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia, wymagających interwencji do czasu przyjazdu służb medycznych. Instruktorzy-ratownicy medyczni omówili m.in. postępowanie w sytuacjach utraty przytomności, omdleń, krwotoków, zadławień, ukąszeń przez pszczoły i żmiję zygzakowatą, sposoby wykonania opatrunków. Starali się uświadomić nam jak ważne dla życia osoby nieprzytomnej są pierwsze cztery minuty  po nieszczęśliwym wypadku,(tzw. „złote” minuty) i jak istotna jest szybka pomoc przypadkowych świadków zdarzenia.

Leśnicy ćwiczyli wytrwale postępowanie z nieprzytomną osobą oraz resuscytację na przygotowanych przez prowadzących fantomach medycznych…