Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs "Leśnik w pracy. Leśnictwo a zrównoważony rozwój"

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego tematem jest praca leśnika. Adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat.

Celem konkursu jest::

- rozpowszechnianie wiedzy na temat działań leśników związanych z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej, zadań leśnictwa w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności,  realizacji założeń zrównoważonego rozwoju,

-  kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za stan środowiska,

-  rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka, współegzystencją człowieka z przyrodą oraz skutkami oddziaływania człowieka na las,

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.

Prace będą oceniane w 6-ciu kategoriach wiekowych. Młodsze kategorie (klasy 0-V) mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej, starsze (klasy VI-VIII, gimnazjum i uczniowe szkół ponadpodstawowych) muszą z kolei wykazać się wiedzą połączoną ze zdolnościami plastycznymi poprzez wykonanie portfolio.

Uczestnikom- wykonawcom portfolio, przed oddaniem pracy proponujemy udział w zajęciach edukacyjnych. Odbędą się one w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-leśnej w Woziwodzie, ale możliwe jest również ich przeprowadzenie w szkołach, położonych w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda. Termin zajęć należy wcześniej uzgodnić ze specjalistą ds. edukacji leśnej.

Pracę konkursową należy oddać do 23. listopada br. Wyniki oceny zostaną opublikowane do 30. grudnia na stronie internetowej nadleśnictwa. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidujemy atrakcyjne  nagrody rzeczowe, których fundatorem będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Nadleśnictwo Woziwoda. Zostaną one przekazane podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się w Woziwodzie. O terminie rozdania nagród będziemy Państwa informować w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje  można znaleźć w załączonym poniżej regulaminie

resources-to-get