Wydawca treści Wydawca treści

Cennik usług edukacyjnych

CENNIKI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO WOZIWODA

DLA POBYTÓW GRUPOWYCH

 

L.p.

Nazwa zdarzenia

Cena netto

Cena brutto

1.

Świadczenie usługi edukacyjnej dla grup obsługiwanych komercyjnie przez inny podmiot (odpłatność od 1 os.)

 

2,80 zł

3,00 zł

2.

Przygotowanie drewna opałowego na ognisko (taczka drewna + kijki do opiekania)

 

37,04 zł

40,00zł

3.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa oraz dla pracowników LP z jednym noclegiem (odpłatność za 1 os.),

18,52 zł

20,00 zł

4.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa oraz dla pracowników LP kilkudniowy (odpłatność za 1 noc./1 os.)

13,89 zł

15,00 zł

5.

Pobyt w Zielonej Szkole z organizacją edukacji przez inny podmiot ( cena 1 noc./ 1os.)

27,78 zł

30,00 zł

6.

Wypożyczenie roweru typu Jubilat (cena za godzinę)

4,63 zł

5,00 zł

7.

Inne, uzgodnione z nadleśniczym, według odrębnego opisu

-

-

 

 

  • Nie pobieramy opłat za prowadzenie zajęć edukacyjnych
  • Opłaty wyszczególnione w cenniku pobierane są z góry, po uprzednim naliczeniu przez pracownika wyznaczonego przez Nadleśnictwo Woziwoda. Należy je uiścić w kasie nadleśnictwa.
  • Rezerwacji noclegów oraz zwiedzania Ośrodka Edukacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl lub pod numerem tel 0 52 336 0935 w dni robocze, w godzinach od 7-15.00,
  • Za ww. usługi istnieje możliwość otrzymania faktury VAT co należy zgłosić przed uiszczeniem opłaty,
  • Korzystający z naszych usług jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminów zajęć i obiektów.
  • Baza noclegowa Zielonej Szkoły wyposażona jest w 43 łózka z materacami i ma charakter schroniska.

 

Na rezerwację miejsc noclegowych pobierane są zaliczki na poziomie 50% przewidywanego kosztu pobytu.