Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu

Informujemy, że nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu

Obecnie zakaz wstepu na teren leśny dotyczy całego Nadlesnictwa Woziwoda z wyjątkiem leśnictw: Wilcze Doły, Zielony Dół, Lipowa oraz Różanek. 

Do zwiedzania udostępniono odcinek ścieżki przyrodniczo-leśnej od bramy wejsciowej do siedziby Leśnictwa Woziwoda.

Mapę terenu nadleśnictwa objętego zakazem wstępu prezentujemy poniżej ( kolor czerwony).