Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty na temat rezerwatu Cisy nad Czerską Strugą

„Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” to nazwa projektu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia 11 października w Zielonej Szkole w Woziwodzie oraz w rezerwacie przyrody Cisy nad Czerską Strugą odbyły się warsztaty edukacyjne na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku, pracownicy parków krajobrazowych, instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska, leśnicy, w tym pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda. Prowadzącymi byli wykładowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którzy podczas prelekcji przybliżali uczestnikom biologię cisa, uświadamiali zależności pomiędzy zmiennością genetyczną w obrębie gatunku, a możliwościami jego przetrwania w realiach zmian warunków środowiska.

Rezerwat Cisy nad Czerską Strugą jest jednym z sześciu rezerwatów znajdujących się na terenie nadleśnictwa. Obejmuje powierzchnię 17,19 hektarów. Został powołany w 1982 roku dla ochrony stanowiska cisa pospolitego. Występuje w nim kilkaset cisów w różnym wieku. Najatrakcyjniejsza część rezerwatu, z drzewostanem wielogatunkowym, wielopiętrowym z dużym skupiskiem cisów, jest ogrodzona. Poruszać się można po tym obszarze tylko po wyznaczonej ścieżce.

Brak odpowiedniej ilości światła, docierającego do niższych warstw lasu jest jedną z przyczyn ograniczających rozwój młodego pokolenia cisów. Z tego powodu leśnicy w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku realizują działania ochronne polegające między innymi na usuwaniu egzemplarzy drzew i krzewów zacieniających rosnące cisy.