Lista aktualności Lista aktualności

Sprzątanie Świata

W minionym tygodniu na terenie nadleśnictwa odbyła się akcja Sprzątania Świata. Uczestniczyli w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Dzieci wzięły również udział w projekcie edukacyjnym pt. „Znawca lasu"

Uczniowie przez dwa dni przebywali w Zielonej Szkole, gdzie wzbogacali swoją wiedzę  o  przyrodzie i lesie. 12 września w pobliskim lesie została przeprowadzona akcja terenowa Sprzątania Świata z ich udziałem. Przedtem odbyły się zajęcia kameralne, podczas których przywołaliśmy temat zrównoważonego, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. W trakcie zajęć podejmowaliśmy kwestie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko, nadmiernej konsumpcji oraz dyskusję nt. potrzeby zmiany ludzkich nawyków na bardziej ekologiczne, odnosząc się do hasła tegorocznej edycji kampanii pt” Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”.

Podczas pobytu w Woziwodzie dzieci ubiegały się o otrzymanie certyfikatu tzw. „Znawcy lasu". Posiadacz takiego dokumentu musiał się wykazać wiedzą i umiejętnościami, m.in.: znajomością budowy lasu, umiejętnością rozpoznawania podstawowych organizmów leśnych, posługiwania się mapą, prowadzenia obserwacji przyrody oraz powinien przestrzegać zasad zachowania się w lesie. Nad przebiegiem projektu czuwali pracownicy szkoły oraz Nadleśnictwa Woziwoda. Aby spełnić wymogi, dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć, ucząc się rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt, grzybów oraz prowadziły obserwacje flory i fauny rzeki Brdy.