Lista aktualności Lista aktualności

Zauwazyłeś pożar w lesie- alarmuj

Zauważony pożar należy zgłosić pod numerem alarmowym 112 lub 998. Szybkie zgłoszenie przyspiesza rozpoczęcie akcji gaśniczej.

Lasy Nadleśnictwa Woziwoda to głównie drzewostany sosnowe. Zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego. W okresie wiosny i jesieni zachodzi konieczność ich wzmożonej obserwacji ze względu na warunki atmosferyczne dodatkowo zwiększające ryzyko wystąpienia pożaru. Celem jest jak najwcześniejsze wykrycie ognia i podjęcie działań ratowniczych.

Stosowany w nadleśnictwach system obserwacji umożliwia wykrycie pożaru już o powierzchni jednego ara, czyli 100 m2.  Do obserwacji lasu wykorzystuje się wieże (tzw. dostrzegalnie przeciwpożarowe) W Nadleśnictwie Woziwoda taka dostrzegalnia znajduje się na terenie Leśnictwa Lipowa. Obowiązkiem osoby sprawującej dyżur na wieży jest lokalizacja źródła dostrzeżonego dymu i powiadomienie dyżurnego w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (tzw. PAD-u) znajdującym się w biurze nadleśnictwa. Z kolei zadaniem pracownika dyżurującego w PAD, jest utrzymanie łączności z leśną służbą terenową oraz Państwową Strażą Pożarną. Do wykrywania pożarów używane są także samoloty patrolowe, które w sytuacji dużego zagrożenia wykonują przeloty nad lasami.

Duże zasługi w przekazywaniu informacji o pożarach można przypisać osobom postronnym, przypadkowo przebywającym w lesie. Szybkie zgłoszenie oznacza sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej, dlatego zawsze nalezy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 998.