Lista aktualności Lista aktualności

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Woziwoda od momentu powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" realizuje zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną. W tym celu powstała infrastruktura edukacyjna, służąca do dziś społeczeństwu.

Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda tworzą kompleks edukacyjny o bardzo szerokich i wszechstronnych możliwościach wykorzystania. Tworzą go: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (OEPL), Zielona Szkoła (ZS), Stodoła wystawowo- konferencyjna, punkt informacyjny oraz ścieżka edukacyjna.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Obiekt o bardzo ciekawej architekturze, położony na skarpie doliny Brdy, przy siedzibie nadleśnictwa. Centralną część obiektu zajmuje dwupoziomowa sala o niepowtarzalnej architekturze wnętrza z dominującą, drewnianą konstrukcją oraz bogatym wystrojem.

 

 

W ośrodku znajdują się stałe ekspozycje tematycznie związane z lasem i gospodarką leśną: ptaki, zwierzyna, użytkowanie lasu, łowiectwo, kącik historyczny a także kącik projekcyjny dla około 30 os, gdzie można skorzystać ze sprzętu multimedialnego. Na piętrze przygotowano miejsce do przeprowadzenia zajęć .

W ośrodku znajduje się również sala służąca do zajęć dla grupy 10-20 osobowej. Jest ona wyposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny: 10 komputerów z dostępem do internetu, sprzęt projekcyjny oraz zaplecze pozwalające na przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. wyposażony jest w pomoce dydaktyczne: książki, filmy, czasopisma, publikacje, zestawy plansz i tablic edukacyjnych oraz rożne eksponaty, np. trofea myśliwskie.

Przeprowadzenie zajęć w OEPL wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. edukacji.

W czasie, gdy nie ma zajęć edukacyjnych dla wcześniej umówionych grup, obiekt można zwiedzać, zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem.

Czas otwarcia OEPL: w dni powszednie od 7.00 - 15.00.

 

Zielona Szkoła

 

Obiekt Zielonej Szkoły w Woziwodzie powstała w 1998 roku. Usytuowany jest nad brzegiem Brdy, na starej bindudze, obecnie zagospodarowanej jako pole namiotowe. Prowadzona jest w nim działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Prowadzącymi zajęcia są zarówno pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda jak i nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na kilkudniowy pobyt. Obiekt służy do organizacji zajęć kilkudniowych. 

 

  

Pełni rolę schroniska wewnątrz którego znajduje się:

  • sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu,
  •  cztery sale noclegowe (6,6,12,13 os.) oraz 2 pokoje 3 -osobowe, łącznie z 43 miejsca noclegowe
  • sanitariaty
  • pomieszczenie kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowanie posiłków

W sezonie turystycznym Zielona Szkoła jest nieudostępniana jako schronisko turystyczne, w terminach, które nie kolidują z prowadzoną tam działalnością edukacyjną. Istnieje również możliwość zamówienia wyżywienia na czas pobytu. Na życzenie grupy organizujemy ogniska integracyjne.

 

Stodoła wystawowo- konferencyjna

 

Obiekt o charakterze letnim (nie ogrzewany), usytuowany jest w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Istnieje możliwość zainstalowania w nim nagłośnienia i podłączenia sprzętu komputerowego. Przestronne wnętrze oraz wyposażenie w ławo-stoły pozwala na organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów dla kilkudziesięciu (do 100) osób. Jest to również dobre miejsce do przygotowania wystaw malarskich, fotograficznych itp.

 

 

Ścieżka edukacyjna

 

Pętla mająca swój początek przy siedzibie nadleśnictwa, o długości ok. 4,5 km, z możliwością zastosowania skrótów. Składa się z 13 przystanków tematycznych, z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska leśnego. Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki i zadaszenia, a jej część, od Woziwody do leśniczówki (ok. 1,0 km), jest utwardzona, aby ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Przygotowana przez nas ciężka ukazuje część działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Wiedzie przez jeden z największych i najciekawszych rezerwatów przyrody w borach Tucholskich - Dolina Rzeki Brdy.

    

Brama informacyjna

Są to cztery tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej, na dziedziniec nadleśnictwa: "Mapa Nadleśnictwa Woziwoda" (krótki opis walorów przyrodniczych, ogólne dane o nadleśnictwie), "Plan sytuacyjny miejscowości Woziwoda", "Zwierzęta Borów Tucholskich - ssaki", "Zwierzęta Borów Tucholskich - ptaki". Z treścią tablic zapoznać się można korzystając z parkingu przy nadleśnictwie.

Przy OEPL pod pomnikowym dębem oraz w ciekawych miejscach na ścieżce zgrupowano ławki w półkola, tworząc w ten sposób miejsca gdzie grupy osób mogą usiąść, by wysłuchać nauczyciela lub przewodnika albo odbyć ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Miejsca te nazywamy "zielonymi klasami"

Obok Zielonej Szkoły ma swój początek i koniec ścieżka sportowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych.