Lista aktualności Lista aktualności

"Zwierzęta dziko żyjące na tle szopki betlejemskiej"

Bractwo Św. Huberta w Śliwicach przy współudziale Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy oraz Nadleśnictw Woziwoda i Trzebciny zorganizowało, dla uczniów szkół podstawowych Gminy Śliwice, konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta dziko żyjące w Polsce na tle szopki betlejemskiej”.

 

Celem konkursu była znajomość polskiej przyrody, adaptowanej do tajemnicy Bożego Narodzenia.Na konkurs wpłynęło 47 prac ze wszystkich szkół gminy Śliwice. Prace zostały wykonane w różnej technice, były rysunki, obrazki jak i szopki. Poziom ogólny wykonanych prac był wysoki, komisja konkursowa nie miała łatwego zadania by dokonać właściwej oceny. Najwyżej punktowane były prace z dużym udziałem ręcznie wykonanych figurek i malowideł oraz wkomponowane, dziko żyjące w Polsce zwierzęta. Po wnikliwej ocenie zdecydowano się przyznać 3 pierwsze miejsca oraz 10 wyróżnień.

W dniu 11.12.2017r. w kościele w Śliwicach dokonano uroczystego podsumowania i wręczenia nagród. Dzięki hojności sponsorów, wszystkie dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody. Za prace wyróżnione można było otrzymać aparat fotograficzny bądź radioodtwarzacz, dla każdego z dzieci była koszulka odblaskowa z napisem „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom”  od ORŁ w Bydgoszczy. Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Mariusz Brunka, licząc na dalszą dobrą współpracę ze szkołami gminy Śliwice, wręczył albumy o Borach Tucholskich, nauczycielkom zaangażowanym w przygotowaniu prac na konkurs.